Werkgroep Groene Kerken Werkgroep Groene Kerken
De Protestantse Gemeente Maas Heuvelland is aangesloten bij de Groene Kerkenactie. Dat betekent niet niks. Jaarlijks zetten wij stappen in de richting van een duurzame kerk. Dat kan niet zonder de inzet van mensen en die is er gelukkig.

Dat we Groene kerk zijn merk je al aan het gebruik van fair-tradeproducten en een betere scheiding van ons afval.
Omdat we allen geroepen zijn de schepping te vieren en haar te behoeden organiseren we jaarlijks tenminste twee themabijeenkomsten of – wandelingen en drie themakerkdiensten met als leidend thema duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid en maken dat bespreekbaar binnen de gemeente en daarbuiten.

We zijn samen met de Werkgroep Laudato Si in Wittem ambassadeurskerk in Zuid - en Midden Limburg. Jaarlijks organiseren we samen een dag, waarbij we samen met vertegenwoordigers van  andere geloofsgemeenschappen ervaringen en ideeën uit te wisselen. 
In 2024 willen we tentoonstellingsmateriaal ontwikkelen, waarmee tastbaar en concreet de milieu-impact van consumptie getoond, om dit op bijeenkomsten of in tentoonstellingen te kunnen presenteren. Daarvoor zoeken we samenwerking met het Maastrichtse Centrum voor Natuur en Milieu-educatie (CNME).

We willen in 2024 nagaan hoe begraven duurzamer kan en als dat perspectiefrijk is bespreken met ondernemers en presenteren aan onze leden. Voorbeelden hebben we gepresenteerd gekregen van een bijeenkomst Laudato-Si in Roermond in 2023.
Dit jaar ronden we met het laatste project de herinrichting van onze drie kerken af. Dat zijn de Sint Janskerk in Maastricht, de Kloosterkerk in Valkenburg en het “hervormde” kerkje in Vaals. Door een nieuwe manier van verwarmen verwachten we met de besparingen de prijsstijging van energie grotendeels te kunnen compenseren.

Andere plannen zijn nog niet zo ver, dat we ze al kunnen vermelden op deze site, maar wil je er meer van weten, neem contact op!

Als u nu denkt: leuk clubje! Dan heeft u dat goed gezien. Ook u kunt meedoen of alvast uw interesse kenbaar maken.
Geef u op bij de Jelle Vegt, 06-13101133 of beheerpgmh@gmail

 
                                                      

 

 
terug