Twee kernen: verbonden kerkgebouwen, diensten en mensen

Twee kernen: verbonden kerkgebouwen, diensten en mensen

De gemeente Maas-Heuvelland heeft twee kernen. Kern Maastricht en kern Heuvelland (die bestaat uit de kerken in Vaals-Gulpen en Valkenburg-Meerssen). In de verschillende kernen kunt u dus de zondagse dienst bezoeken en vindt het eerste 'gemeente zijn' plaats. Als gemeente Maas-Heuvelland hebben wij gedurende het jaar een gemeentedag en komen wij soms samen voor gezamelijke vieringen. Gemeenschappelijk is voorts de Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Er is een kerkblad met de naam Kerkberichten dat 10x per jaar verschijnt.

terug