Aanbod van activiteiten bij de Protestanse Gemeente Maas-Heuvelland Aanbod van activiteiten bij de Protestanse Gemeente Maas-Heuvelland
We hebben een breed aanbod van activiteiten: van bijbelkring en gesprekskringen, tot literaire activiteiten, filmavonden, gesprek bij theatervoorstellingen en  activiteiten met een sociaal-maatschappelijk karakter. Een afwisselend programma met voor elk wat wils.
Mensen maken de samenleving, de kerk dat zijn we zelf.
We denken, geloven en leven allemaal op onze eigen wijze in een samenleving die constant in beweging is. Kerk-zijn in de samenleving van vandaag vraagt steeds opnieuw om bezinning.

De kerkelijke gemeente is gestoeld op 4 poten: vieren, dienen, zorg voor elkaar en leren. Ieder mens moet zijn of haar leven vorm en inhoud geven. Er zijn geen vanzelfsprekendheden meer op het gebied van geloof, politiek en
levensloop. Veel mensen ervaren dit als een bevrijding, maar het veroorzaakt ook onzekerheid. Er is behoefte aan ontspanning, maar ook aan oriëntatie op zingeving en levensvragen. Beleving speelt daarbij een belangrijke rol.

De werkgroep Onderweg heeft de opdracht om dat leren, dat zoeken naar nieuwe antwoorden, het met elkaar in gesprek gaan, te ondersteunen. Daarom hebben we weer een heel aantal activiteiten voor u georganiseerd.

Er zijn middagen en avonden om elkaar te ontmoeten, onderwerpen te bespreken die u raken. Er zijn ook lezingen en middagen waarop u iets kunt leren of beleven. Klik ook eens op de andere pagina's in het pull down menu (film, wandelen/fietsen) van dit tabblad.

We hopen dat er iets bij is waar u graag aan mee doet.
En neemt u vooral een vriendin of buurman mee.
Alle activiteiten staan open voor iedereen!

Namens de werkgroep
Nelleke de Kruik – voorzitter

De activiteiten zijn ook in de agenda opgenomen.
Alle activiteiten staan open voor iedereen. Weet u welkom!

 
terug