Webadressen Protestantse Kerk in Nederland

Centrale website van de Protestantse Kerk in Nederland
www.pkn.nl

De Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk
www.jop.nl
 

 
Voor studenten / For students

Kijk ook eens op onze studentenpagina

Studentenekklesia Maastricht / Student Chaplaincy
http://innbetween.nl

Christeljke Studentenvereniging Lux ad Mosam
www.luxadmosam.nl

 
Andere kerkgemeenschappen

PKN Eijsden
https://www.pkn-eijsden.nl

Baptisten Gemeente in Maastricht
www.baptistengemeentemaastricht.nl

Nederlands Gereformeerde Kerk in Maastricht
www.ngkvmaastricht.nl/

Waalse Kerk
www.waalsekerkmaastricht.nl

Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Maastricht
www.kerkmaastricht.nl

Remonstranten
https://remonstrantenlimburg.nl

Parochie van Sint Servaas Maastricht (Rooms-Katholiek)
www.sintservaas.nl

Christengemeente Bunde Meerssen
www.stemvandegoedeherder.nl

PKN Evangelisch-Lutherse Gemeente in Maastricht en Zuid-Limburg
www.lutherslimburg.nl

Kerkomroep (kies zelf een kerk)
https://www.kerkomroep.nl/#/  

 
English Language Churches

Maastricht International Church
https://www.stjanskerkmaastricht.nl/

Damascus Road International Church
www.damascusroadic.com

 
Overig

Nederlands Bijbelgenootschap
www.bijbelgenootschap.nl

bibija.net (bijbelpassages opzoeken in verschillende vertalingen)
www.biblija.net

Raad van Kerken in Nederland
www.raadvankerken.nl

De Drie Ringen - centrum voor spiritualiteit en zingeving
www.dedrieringen.com

Kerkgebouwen in Limburg
www.kerkgebouwen-in-limburg.nl

Sint Janskerk Maastricht (het gebouw)
www.sintjanmaastricht.nl

’t Gulper Hoes Gulpen (het gemeenschapshuis)
https://www.gulperhoes.nl/