Algemeen Nut Beogende Instelling Algemeen Nut Beogende Instelling
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zowel de gemeente, als diaconie vallen onder deze groepsbeschikking. U kunt dus van alle voordelen van de ANBI-status gebruikmaken als u schenkt aan de gemeente of de diaconie. De transparantie-gegevens kunt u op deze website vinden door door te klikken op de links op deze pagina.
 
ANBI Diaconie Maas-Heuvelland ANBI Diaconie Maas-Heuvelland
Hieronder vind u de  ANBI-documentatie van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.
lees meer »
 
ANBI gemeente Maas-Heuvelland ANBI gemeente Maas-Heuvelland
Hieronder vind u de  ANBI-documentatie van de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland.
lees meer »