Studeren en kerk in Maastricht Studeren en kerk in Maastricht

Als je voor je studie verhuist naar Maastricht, verhuist je lidmaatschap van de PKN vanzelf mee. Je krijgt dan van ons een welkomstbrief, met informatie over onze gemeente. Je bent van harte welkom bij ons, in onze prachtige St. Janskerk op het Vrijthof, waar we inspirerende diensten hebben, elke zondag om 10 uur.

De studentenvereniging Lux ad Mosam: http://luxadmosam.nl biedt een welkom 'thuis' voor studenten van christelijke huize. Met de St Jan op het Vrijthof zijn goede contacten. Het studentenpastoraat in Maastricht heet InnBetween, is oecumenisch, toegankelijk voor iedereen die zich wil verdiepen in de vragen van het leven of behoefte heeft aan counseling. Er worden veel activiteiten georganiseerd; InnBetween is zeer betrokken bij met name ook vluchtelingprojecten.
Ook studenten uit het buitenland zijn nadrukkelijk uitgenodigd:
Inn Between: http://innbetween.nl
De St Jan steunt het werk van Inn Between actief.

 
The InnBetween The InnBetween
The InnBetween, onderdeel van het Studenten Service Centrum van Universiteit Maastricht, biedt studenten uit alle jaren en faculteiten, van vele nationaliteiten en visies een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan activiteiten, met aandacht voor levensbeschouwing en geloof, filosofie, ethiek, cultuur, maatschappelijke ontwikkelingen en ook persoonlijke onderwerpen. Het is een plaats waar studenten hun horizon kunnen verruimen en talenten ontplooien, je andere studenten kunt ontmoeten en gezelligheid kunt vinden.

Ingesloten tussen (InnBetween) de mooie, historische gebouwen van het centrum van Maastricht ligt op de hoek van de Capucijnenstraat en de Grote Gracht het voormalige Urselinenklooster. Vanaf medio maart opent het studentenpastoraat daar zijn deuren. De voormalige refter zal verworden tot een huiskamer, een studieruimte, een eetkamer en een ontmoetingsplaats.

Het eerste deel van onze nieuwe naam (the Inn) verwijst naar het Engelse woord voor een herberg en tegelijkertijd naar het karakter van het studentenpastoraat. Open, een plek om rust en ruimte te vinden, om jezelf te zijn, een kopje koffie te drinken en nieuwe energie op te doen. Ons doel is om alle goede elementen van een fijne herberg te bieden. Open en gastvrij voor wie maar binnenkomt. Met een instelling vanuit compassie. Misschien u wel bekend, het Bijbelse verhaal van de man in de goot. En van de vreemdeling die langs hem loopt, zich erbarmt en aflevert bij een herberg zodat er voor hem gezorgd kan worden, hoe hoog de rekening ook oploopt.

InnBetween staat ook voor de levensfase waarin studenten zich bevinden: tussen (InnBetween) moeders- en vadersvleu-gels en een eigenstandige carrière. De studententijd is tegelijkertijd een vrije, relaxte tijd om het leven te genieten zo het komt, als wel een tijd gericht op de toekomst. Studenten doen nieuwe kennis en kunde op voor een latere, eigen carrière. Een unieke tijd met veel vrijheid, en (daarmee) veel verantwoordelijkheden en levensvormende keuzes. We hopen studenten een plek te bieden waar ze hun verhaal, over hun twijfels, hun keuzes en toekomst kunnen delen.

InnBetween vormt ook een spirituele basis. We willen een brug, een kruispunt, zijn die verschillende werelden met elkaar verbindt. Die verbinding zoeken is onze uitdaging en passie. Werelden die soms ver van elkaar lijken te liggen: seculier en spiritueel, de werelden van wetenschap en religie, dingen die je kunt meten aan de ene kant en dingen die we niet eens kunnen zien, die misschien onverwachts, of enkel ‘gehoopt’ zijn aan de andere kant.

De InnBetween probeert eenzelfde kruispunt te zijn voor de diverse en vele verschillende studenten die Maastricht rijk is. Het is niet ons doel iedereen hetzelfde te maken. We houden van verscheidenheid. In die verscheidenheid huist een schat aan waarde, hoewel het gesprek tussen verschillende achtergronden soms lastig op een en dezelfde pagina te krijgen is. Juist in die gesprekken willen we investeren.


E.: tafelstraat13@maastrichtuniversity.nl 


The InnBetween, part of the Student Service Center of Maastricht Unversity offers students many activities concerning ideology, religion, phylosophy, ethics, cultural and social developments and personal topics.
The InnBetween is a place where students can broaden their horizon, explore talents and find companionship.
The program reveils: meditation, cooking, philosophy, citytrip, walks and spending a weekend at a convent.
Regular dining together is possible on every Thursday.
Sessions in collaboration with a student-psychologist is also possible, and the door is open for everyone who seeks contact with one of the pastors (see above).