Periodieke Gift Diaconie Periodieke Gift Diaconie
Het is mogelijk met ons een 5-jarige Overeenkomst Periodieke Gift af te sluiten. Dit biedt u als voordeel dat het gemakkeliljker wordt uw bijdrage van uw inkomstenbelasting af te trekken, en ons scheelt het veel administratie want het ligt voor 5 jaar vast.
Geinteresseerd? Vul dan dit formulier in en mail het naar onze penningmeester Gijs Kieft of stuur het naar Oosterweg 1, 6201 PX Valkenburg.
 
College van Diakenen College van Diakenen

De diaconie gaat ervan uit dat Ieder mens telt. Maar niet iedereen kan zichzelf redden. Daarom steunt de diaconie mensen die niet goed (meer) voor zichzelf kunnen zorgen. Denk aan zieken, armen, ouderen, eenzamen.

Mensen kunnen voor zichzelf of voor een ander bij de kerk een aanvraag voor hulp doen om uit hun situatie te komen. Elk verzoek wordt beoordeeld en hulp wordt aan iedereen aangeboden, los van religie, achtergrond of woonplaats. De diaconie biedt hulp waar niemand anders helpt. Zij werkt aan een samenleving waar mensen minder snel uit de boot vallen en streeft naar goede voorzieningen voor mensen met problemen. In de kerk noemen we dit diaconaal werk of kortweg: 'diaconaat'. De mensen die dit werk in de plaatselijke gemeente uitvoeren, worden diakenen genoemd
De kerk steunt zo tal van mensen, wereldwijd én in Nederland, die in kwetsbare omstandigheden leven. Soms met geld, maar vaak ook anders. Diakenen willen bijdragen aan een rechtvaardige, duurzame samenleving, waar ieder mens tot zijn recht komt:

Heeft u ons nodig, de diaconie werkt in de 3 kernen van de protestantse gemeente Maas-Heuvelland, neem dan contact op met de betreffende diaken die u hieronder vindt.

Baukje Vrieswijk           Voorzitter    
Margo van Haeringen   Secretaris    
Andre Schreurs             Penningmeester
Marije Bijleveld             Diaken, aandachtsgebied vluchtelingen
Hanske Kamphuis         Diaken, aandachtsgebied armoede

Wilt u de diaconie financieel helpen de bovengenoemde doelen te realiseren? Dan kan dat onder andere met iDEAL via onze webshop. Waarvoor onze hartelijke dank!

Verantwoording van de ANBI status vindt u hier.

 
Aankomende collectes Aankomende collectes
De diaconie van de gemeente ondersteunt vele individuele mensen en kleine of grote projecten in binnen en buitenland. Voor deze mensen en projecten wordt tijdens de dienst gecollecteerd. In onze wekelijkse Nieuwsbrief leest u meer over de diaconale collecte van de betreffende zondag.

U kunt gebruik maken van collectebonnen.
U kunt ook een bijdrage overmaken op
NL79 RABO 0152 12 93 59, t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Maas-Heuvelland te Maastricht onder vermelding van het doel van uw keuze.