Kern Heuvelland Kern Heuvelland

De kern Heuvelland bestaat uit de gemeente Vaals-Gulpen en de gemeente Valkenburg-Meerssen. In de verschillende kernen kunt u dus de zondagse dienst bezoeken en vindt het eerste 'gemeente zijn' plaats. Als gemeente Maas-Heuvelland hebben wij gedurende het jaar een gemeentedag en komen wij soms samen voor gezamelijke vieringen. Gemeenschappelijk is voorts de Kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters en de Diaconie. Er is een kerkblad met de naam Kerkberichten dat 10x per jaar verschijnt.

Meer informatie over gemeente Vaals-Gulpen vind u hier.
Meer informatie over gemeente Valkenburg-Meerssen vind u hier.

terug