College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) heeft als opdracht het leven en werken van de gemeente nu en in de toekomst te waarborgen door een goed beheer van de financiële en materiële middelen. Dat betekent dat het CvK zich bezighoudt met onder andere het volgende:

• Het beheer van de geldelijke en materiële middelen van de gemeente in overeenstemming met het jaarlijkse budget.

• Het beheer en onderhoud van onze vier kerken, twee begraafplaatsen, pastorieën, ontmoetingscentrum en andere gebouwen in 'onze' vier steden: Maastricht, Valkenburg, Gulpen en Vaals.

• Het verhuur van onze kerken voor concerten en bijeenkomsten.

• Het bijhouden van een correcte ledenadministratie

• Het uitvoeren van de jaarlijkse ledenbijdragenactie (Kerkbalans) en andere bijzondere financiële acties.

• De kerkomroep

Om contact op te nemen met het CvK raadpleegt u de contact-pagina.

 
De rentmeesters De rentmeesters

Het CvK van de Protestantse Gemeente Maas-heuvelland bestaat uit:

Henk van Gelderen, voorzitter

 

Paul Moraal, secretaris

 

Bernhard Katerberg, penningmeester

 

Jelle Vegt, beheerszaken en verhuur

Lars van Vliet, juridische zaken

Indien u vragen heeft t.a.v. zaken die het CvK aangaan, kunt u altijd contact opnemen met de kerkrentmeesters.

 
Tweede collecte: het werk van de gemeente Tweede collecte: het werk van de gemeente
De diaconie van de gemeente ondersteund vele projecten, mede door voor sommige tijdens de dienst te collecteren. U kunt gebruik maken van collectebonnen. Lees hier meer over de collecte van de betreffende week.

Elke week is er in de kerken van de gemeente Maas-Heuvelland een tweede collecte voor het werk in onze gemeente. Deze collecte ondersteunt ons pastorale en kerkelijke werk. Bijvoorbeeld: het pastorale werk in de kernen, de viering in onze kerken, vorming en toerusting, en natuurlijk ook: onderhoud en gebruik van onze kerken en gemeenschapsgebouwen. Met deze collecte maakt u mogelijk dat wij leven en werken als gemeente van Jezus Christus.